VIÐ TENGJUM
FERÐASKRIFSTOFUR
VIÐ GISTISTAÐI

LEYFÐU FERÐASKRIFSTOFUM AÐ BÓKA BEINT OG MINNKAÐU HANDAVINNUNA

ENGINN STOFNKOSTNAÐUR

ÓTAKMARKAÐIR
NOTENDUR

Engin mánaðargjöld

Færslukostnaður 69 – 149 kr.

Viltu vita meira?

Hvað er Travia?

Travia er markaðstorg sem tengir saman gististaði og ferðaskrifstofur. Hér geta ferðaskrifstofur bókað beint á gististaði og komist hjá seinlegum tölvupóstsamskiptum.
Gististaðir skrá verðlista og afbókunarskilmála sem eiga við ferðaskrifstofur og koma á samstarfi við þær. Ferðaskrifstofur sjá framboð og geta því bókað beint eftir umsömdum verðum og skilmálum.

Ávinningur Travia!

Travia sparar bæði vinnu og tíma hjá öllum viðkomandi aðilum. Með sjálfvirkni í bókunarferli og uppfærslum á framboði verða ferlar styttri, skilvirkari og minni hætta verður á mistökum við bókanir.

Er Travia fyrir mig?

Travia er hugsað fyrir gististaði og ferðaskrifstofur sem vilja nýta sér upplýsingatækni, auka sjálfvirkni, spara tíma og fá betri yfirsýn yfir bókanir. Travia hentar þeim sem fyrir hafa komið á viðskiptasambandi við ferðaskrifstofur en einnig þá sem vilja auka þau sambönd og bæta við sig viðskiptavinum.

Verðskrá TraviaEngin föst gjöld eru fyrir Travia og hægt er að vera með ótakmarkaðan fjölda aðganga.

Einungis eru tekin gjöld fyrir bókaðar nætur og rukkað er við mánaðarmót eftir að gestur hefur verið á staðnum. Engin gjöld eru tekin fyrir afbókaðar nætur.

Prufaðu TRAVIA og skráðu þig

Við bjóðum þér 30 daga prufu

Eða heyrðu í okkur +354 555 4636

Framboðstenging

Einfalt er að tengja framboð frá Godo Property eða Yield Planet við Travia (fleiri tengingar væntanlegar). Þannig koma bókanir frá Travia sjálfkrafa á rétta staði í bókunarkerfi gististaðar og engin hætta á yfirbókunum. Með bókunum koma allar helstu upplýsingar s.s verð, nafn ferðaskrifstofu, nafn gests, fjöldi gesta, þjóðerni, o.fl.